SYSTEM MB 104

KARTA
PRODUKTU

INSTRUKCJA

GWARANCJA
PRODUKTU

KATALOG

Opis
Głębokość konstrukcyjna kształtowników okna wynosi: 95 mm (ościeżnica), 104 mm (skrzydło). MB 104 Passive to system o najwyższej izolacyjności termicznej, spełniający wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym w budownictwie pasywnym.

Zastosowanie
System ten służy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej np.: różnych typów okien, wiatrołapów, witryn, i konstrukcji przestrzennych, które cechuje poza doskonałą izolacją termiczną, również bardzo dobra izolacja akustyczna, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoka wytrzymałość konstrukcji. Konstrukcja kształtowników systemu MB 104 Passive posiada dwa warianty wykonania w zależności od wymagań oszczędności energii cieplnej: SI i Aero.

Dodatki
Możliwość zastosowania zawiasów tradycyjnych bądź ukrytych. Szeroki zakres szklenia do 81 mm.

Certyfikaty
Certyfikat Passive House Institute Darmstadt MB 104 Passive AERO. Certyfikat Passive House Institute Darmstadt MB 104 Passive SI.